مراسم رونمایی از پوستر نمایش (قوچاق نبی )با حضور شکور اکبرنژاد و مدیرکل فرهنگ و ارشاد در مجتمع فرهنگی هنری 29بهمن تبریز