گزارش تصویری ایلک

آیین نکوداشت خیرین و جشن خودکفایی با تقدیر از 620خیر استان در سالن مصلی امام خمینی (ره)