در جریان سفر به واحد تبریز؛

بازدید دکتر اسکندری از بیمارستان امام سجاد (ع) واحد تبریز