گزارش تصویری ؛ نمایشگاه عکس"چهره های معاصرآذربایجان" در تبریز