گزارش تصویری اختصاصی ایلک / مراسم بزرگداشت روز علوم آزمایشگاهی عکاس : علی قاسمی