گزارش تصویری ؛ مراسم درخت کاری گروهی در محل دفن زباله های تبریز در اسپیران به مناسبت روز زمین پاک‎