گزارش تصویری ؛ جلوه های بهاری پارک ائل گلی تبریز در اردیبهشت 96