گزارش تصویری ؛ مراسم معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی