جلسه معارفه دکتر علیرضا منادی معاون پارلمانی دانشگاه آزاد صبح امروز با حضور علی اکبر ولایتی رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد