گزارش تصویری اختصاصی ایلک ؛مراسم گرامیداشت دهائیان در سینما ناجی تبریز ، سالن صیامی