گزارش تصویری ؛ دومین روز سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تبریز عکس: علی حامد حق دوست