محمد رضا خاتمی

همایش اصلاح طلبان در سالن 6 هزار نفری شهید پورشریفی تبریز برگزار شد