گردهمایی هواداران حسن روحانی در تبریز عکاس : آیدین تبریزی