حضور پرشور مردم تبریز در انتخابات / ولیعصر مدرسه دخترانه انقلاب اسلامی