حضور پرشور مردم در انتخابات / مسجد علي ابن ابي طالب دامپزشکی ومسجد اشرف الانبیا مارالان