هفتم خرداد 1359 - افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی هفتم خرداد 1359 - مراسم گشایش نخستین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این مجلس تا ششم خرداد سال 1363 به کار خود ادامه داد .