اختصاصی ایلک/

مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز