حضور دکتر منادی، معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی در راهپیمایی روز قدس