حضور چشمگیر شهروندان در افتتاحیه دومین جشنواره زمستانی تبریز در فرهنگسرای الغدیر