کنفرانس خبری دکتر عزیز جوانپور هروی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی