حضور پرشورها در ورزشگاه آزادی چند ساعت مانده به بازی