مراسم یادبود مرحوم بهرام اتحاد، یکی از جان باختگان اهل تبریز در حادثه کشتی سانچی