همزمان با یوم الله 22 بهمن/

نمایش شور و شعور در خیابان های تبریز